Behandling av personuppgifter

Hos Hitachi värnar vi om din integritet. De personuppgifter du lämnar ifrån dig i denna kampanj används först och främst för kommunikation gällande den aktuella tävlingen. Dina uppgifter kan även komma att användas av Hitachi för framtida kommunikation och marknadsföring. De personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part. I de fall Hitachi tilldelar tredje part åtkomst till insamlade uppgifter görs detta endast på uppdrag av Hitachi i kommunikationssyfte eller för marknadsföring om Hitachi eller för att kunna leverera beställda varor eller tjänster. Uppgifterna sparas fram till 30 juni 2018.


Enligt dataskyddsförordningen har du som person rätt till följande: • Få tillgång till dina personuppgifter
• Få felaktiga personuppgifter rättade
• Få dina personuppgifter raderade
• Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
• Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
• Flytta personuppgifterna (dataportabilitet)
• Inge klagomål till Datainspektionen


Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad efterfråga ett s.k. registerutdrag innehållandes de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig. Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter. Om så önskas, meddela oss här eller kontakta vårt dataskyddsombud:


Hitachi Power Tools Norway A/S
Jørn Smestad
Kjeller Vest 7
N-2007 Kjeller
(+47) 66 92 66 17
Jorn.smestad@hitachi-powertools.no


Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida.