Tävlingsvillkor

Denna tävling är för slutkund och maskin/ett unikt serienr. kan endast registreras en gång. Kvitto/köpbevis måste bifogas (foto i format jpg eller pdf). Vinnare meddelas personligen efter tävlingens slut. Vinst kan inte bytas mot annan vara eller kontanter. Vinnare står för eventuell vinstskatt.


Anställda hos HiKOKI eller deras anhöriga får ej medverka i tävlingen.